رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی استان خراسان جنوبی

رئیس : حجه الاسلام موسوی رستگار

اعضاء : آقایان محمدتقی اسماعیلی - غلامرضا هوشیار - رضا توکلی - حجه الاسلام موسوی رستگار