بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی روز سه شنبه مورخ 24/8/99 با موضوع انتخابات هیأت رئیسه شورا برگزار گردید :28 امین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید.به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار از خبرنگاران شورا در جلسه شورا با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد .بیست و پنمجین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با موضوع گرانی زمین و مسکن در شهرها و برخی مناطق روستایی خراسان جنوبی برگزار گردید .