نشست نمایندگان شهرستان های استان خراسان جنوبی با پور عیسی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان و معاونین ایشان در هجدهمین جلسه شورای استان . هفدهمین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور مدیران صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در روز سه شنبه مورخ 25/04/98 برگزار گردید :پانزدهمین جلسه شورای اسلامی استان با حضور مدیران کل دفتر امور شهری و روستایی خراسان جنوبی و معاون گردشگری میراث فرهنگی برگزار گردید : اعضای شورای اسلامی استان با استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند .