به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار از خبرنگاران شورا در جلسه شورا با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد .بیست و پنمجین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با موضوع گرانی زمین و مسکن در شهرها و برخی مناطق روستایی خراسان جنوبی برگزار گردید .اعضای شورای اسلامی استان خراسان جنوبی درگذشت همسر گرامی محمدرضا قرائی رئیس شورای اسلامی استان خراسان جنوبی را تسلیت گفتند :ارائه گزارش اقدامات شهرستان ها در امر پیشگیری و درمان ویروس کرونا توسط نمایندگان آنان در شهرستان ها