برگزاری یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان بیرجند ظهر دیروز با موضوع بررسی موانع و مشکلات سد راه توسعه و ساخت طرح منطقه نمونه گردشگری بند دره :

در این جلسه که به ریاست دکتر محمودی راد و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان بیرجند، سرمایه گذاران، مدیر کل میراث فرهنگی و راه و شهرسازی، فرماندار و شهردار برگزار گردید تصمیماتی اخذ گردید که از مهم ترین آن می توان به قول مساعد شهردار بیرجند در صدور مجوز در صورت رفع موانع- سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای راه و شهرسازی و پیگیری اعلام نظرنهایی شورای عالی معماری در مورد وضعیت حریم منطقه بند دره نام برد. در نهایت مقرر گردید جلسه ای در شهرداری یبرجند برگزار و درخصوص 18 هکتار اراضی تحت تملک سرمایه گذار، طرح دهکده گردشگری بند دره جانمایی و کروکی آن مطابق توپوگرافی منطقه تهیه و به شهرداری ارائه شود تا مرحله به مرحله بعد از اجرای طرح پروانه ساختمانی صادر شود .