هفدهمین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور مدیران صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در روز سه شنبه مورخ 25/04/98 برگزار گردید :

در این جلسه که به ریاست آقای قرائی و با حضور مدیر کل و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی برگزار گردید موضوعاتی از قبیل تصویب مشوق هایی جهت تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی - حمایت از معدن داران در زمینه خرید ماشین آلات - تسریع در بازگشایی بازارچه یزدان - تعیین تکلیف وضعیت انتقال صنوف آلاینده - تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی جهت حمایت از آنان - حل مشکلات مربوط به برق رسانی و سوخت مورد نیاز معادن استان - تسریع در انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی پهنه معدنی فردوس- سرایان و قاین ؛ مطرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت .