ارائه گزارش و بررسی اقدامات انجام شده درخصوص مسائل بهداشتی وابسته و غیر وابسته به کرونا 

در این جلسه که به ریاست دکتر محمودی راد و با حضور رؤسای مرکز بهداشت شهرستان بیرجند ، شورای بخش ، بخشداری و نماینده شهرداری بیرجند و همچنین سایر اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند برگزار گردید اقدامات انجام شده توسط شهرداری بیرجند در خصوص مبارزه با ویروس کرونا توسط نماینده شهرداری به استماع حاضران رسید و دکتر محمودی راد ضمن ابراز نگرانی از کم شدن حساسیت مردم بر لزوم ادامه هشدار به آنان درخصوص رعایت بهداشت فردی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی تأکید کرد .