بیست و پنمجین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با موضوع گرانی زمین و مسکن در شهرها و برخی مناطق روستایی خراسان جنوبی برگزار گردید .

در این جلسه که به ریاست قرائی و با حضور آسمانی مقدم مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی برگزار گردید موضوعاتی از قبیل برخورد با محتکران زمین - الحاق روستاهای حاشیه ای به شهرها جهت شکستن حباب گرانی زمین - طراحی زمین و جایگاه مناسب بارگاه زرشک در روستاها توسط خود بنیاد مسکن - تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و افزایش میزان ریالی آن - عدم اعطای وام زنجیره ای - بالا بودن حق الزحمه های سازمان نظام مهندسی - ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای طرح مسکن محرومین و حذف توزیع قیر رایگان در برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان شهرستان ها مطرح و چاره اندیشی لازم درخصوص پیگیری و حل مشکلات مذکور صورت پذیرفت .