28 امین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست قرائی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید ضمن عرض خیر مقدم اعضا به اشرفی مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از زحمات حلاج مقدم مدیر کل پیشین تقدیر و تشکر بعمل آمد.سپس مشکلات و پیشنهادات اعضای شورای اسلامی استان خراسان جنوبی درخصوص مباحث مربوط به شوراهای شهر و روستا و شهرداری های استان مطرح و چاره اندیشی لازم درخصوص حل آنان بعمل آمد.